Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik Hrastnik

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Zaščita in reševanje  / 

Društva  / 

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik Hrastnik

Nazaj

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnik Hrastnik

Trg Franca Kozarja 16/c
1430 Hrastnik

Elektronski naslov: pigd.rudnik.hrastnik@gmail.com
P

PIGD Rudnik Hrastnik je bilo ustanovljeno leta 1922 po velikem požaru na rudniškem skladišču. Ustanovitelji društva so bili rudniški nadzorniki oziroma  desetina t.i. paznikov.

Društvo spada v 3. kategorijo industrijskih gasilskih društev, naš delokrog pa obsega zemljišča in nepremičnine Rudnika Trbovlje-Hrastnik na področju obrata Hrastnik, ter v primeru potreb gasilske zveze Hrastnik tudi po celotnem območju občine.

Leta 1966 je bilo v Karlovcu mednarodno gasilsko tekmovanje po CTIFU. Na tem tekmovanju je desetina dosegla zlato odličje. Leta 1969 je društvo pobudnik za tekmovanje gasilskih ekip rudnikov Slovenije, kateremu se leta 1979 priključili tudi energetiki Slovenije. V vseh teh letih, ki so sledila pa še vedno tekmujemo na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih z ekipo članov in veteranov.

V uporabi imamo  kombinirano gasilsko vozilo znamke Mercedes Sprinter 414 4x4 z oznako GVV-1 (manjše gasilsko vozilo z vodo). Operativa se  redno izobražuje na nivoju Gasilske zveze Slovenije na Igu, Gasilske zveze Hrastnik in na svojih društvenih vajah.